Dövlət üçün:

 • Alternativ maliyyələşmə mexanizmlərinin tətbiqi ilə infrastruktur layihələrinin icrasına yerli və xarici sərmayəçilərin cəlb edilməsi;
 • Dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan investisiya xərclərinin optimallaşdırılması;
 • Ölkə infrastrukturunun özəl sektorun iştirakı ilə yenilənməsi;
 • Dövlət və ya ictimai xidmətlərin təşkilində keyfiyyətin yüksəldilməsi;
 • İnvestorun təcrübəsindən, səriştəsindən və müasir yanaşmalarından (innovasiyalar) istifadə etmək imkanı;
 • Özəl sektorla riskləri bölüşmək.

İnvestor üçün:

 • Uzunmüddətli, geri qaytarıla bilən investisiya;
 • Dövlətin iştirakı ilə layihənin həyata keçirilməsi (büdcədən layihənin qismən maliyyələşdirilməsi imkanı);
 • Əlavə zəmanət əldə etmə imkanı;
 • Riskləri dövlətlə bölüşmək;
 • Özəl sektorun iqtisadiyyat və idarəetmədə iştirakının genişləndirilməsi.